Nhằm khuyến khích các lớp sao nhi đồng và đội viên thiếu nhi sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết ...